Шепетівка ( Шепетовка ) - міський форум


Правила форума Шепетівка ( Шепетовка ) - міський форум

1. На форумі забороняються і підлягають вилученню Модератором/Адміністратором без попередження повідомлення, які:

1.1. не відповідають обговорюваній темі (тема визначається змістом першого повідомлення). Модераторам забороняється редагувати перший пост теми, якщо він не порушує п.п. 1.2-1.6 цих Правил;

1.2. мають на меті образу або дискримінацію на грунті національної, расової, статевої, гендерної, вікової чи будь-якої іншої належності; розпалення міжетнічних конфліктів тощо;

1.3. містять нецензурну лексику, крім випадків, коли частина нецензурного слова замінена крапочками/зірочками. Звертаємо увагу учасників форуму на те, що терміни "ненормативна лексика" та "нецензурна лексика" позначають різні пласти мови. Тому адекватність вживання слів на зразок "москаль", "хохол", "жидо-масони" та ін. буде визначатись Модератором;

1.4. містять матеріали порнографічного змісту або гіперпосилання на порносайти;

1.5. містять будь-яку погрозу або образу Адміністратора/Модератора форуму;

1.6. містять гіперпосилання на рекламу або сам зміст містить її;

1.7. не несуть в собі жодного змісту (флуд).

2. Забороняється дублювати повідомлення чи писати підряд два, три і більше повідомлень одним користувачем в один час з різницею менше 90 хвилин. Такі повідомлення будуть редагуватись Модератором та/або видалятись.

3. Передруки з інших видань, які вміщено на форумі, повинні містити посилання на джерело інформації та автора.

4. Створювати теми можуть лише зареєстровані користувачі форуму.

5. Забороняється створювати теми‚ назва або зміст яких частково або повністю повторюють уже наявні теми.

6. Забороняється створення декількох логінів одним користувачем. Виняток передбачений лише для Модератора/Адміністратора. Якщо користувачем буде створено другий, третій і так далі логіни, то всі вони будуть видалятись Адміністратором.

7. Користувач може бути заблокований за систематичне порушення п.п. 1.1-1.6 і як наслідок перевищення встановленого Адміністратором максимальної кількості попереджень (5 попереджень, повідомлення про які надсилаються в приват та спеціальну тему на форумі).

8. Рішення про блокування користувачів на підставі п.1 ухвалює Модератор. Оскаржити блокування може тільки сам заблокований через зворотній зв'язок

10. Термін блокування

10.1. Якщо блокування застосовується вперше на підставі п.1, то термін блокування визначається Модератором/Адміністратором, але не більше тижня.

10.2. Якщо блокування застосовується не вперше на підставі п.1, то мінімальний термін блокування – 1 місяць.

10.3. Якщо користувач під час блокування продовжуватиме порушувати Правила під іншим логіном або в якості Гостя, Адміністратор може застосувати блокування за IP-адресою. У залежності від ситуації це може робитися як засобами форуму, так і за допомогою директив файлу .htaccess.

 

11. Права та обов'язки модератора:

11.1. Модератором форуму є особа, що здійснює нагляд за дотриманням учасниками правил форуму і має додаткові порівняно з іншими учасниками повноваження: право знищувати, редагувати, поділяти і переміщувати повідомлення і теми.

11.2. Модератором може стати будь-який учасник форуму за наявності вакансії модератора, якщо він попередньо надіслав запит Адміністратору із обгрунтуванням свого бажання.

11.3. Модератор призначається Адміністратором форуму.

11.4. Модератор форуму є таким самим учасником, як і всі інші, і на нього поширюються дія всіх Правил. За систематичне порушення Правил модератора може бути позбавлено прав модерування.

11.5. Модератор вважається модератором тільки у форумах, які він модерує. В усіх інших форумах модератор не має додаткових прав і є звичайним учасником форуму. Виняток становить «Super moderator», який є загальним Модератором форуму і модерує всі розділи та теми форуму.

11.6. Модератор зобов'язаний знищувати (в деяких випадках – відредагувати) тексти повідомлень, що порушують п.п. 1.1-1.6 Правил. Натомість потрібно/можна залишати коротке повідомлення про причину видалення із зазначенням логіну Модератора.

Наприклад: «Нецензурна лексика. Модеровано. – Модератор Lion»

11.7. Має право переміщувати повідомлення, що порушують п. 1.1 (надалі – "офтоп"), до інших тем чи форумів, створювати із офтопу нові теми або знищувати їх, якщо офтоп не викликав жвавого обговорення іншими учасниками форуму.

11.8. Якщо новостворена тема не відповідає тематиці форуму, модератор може перемістити її до іншого форуму або до форуму "Флейм", якщо важко або неможливо визначити, якому форуму ця тема відповідає, при цьому залишити посилання на переміщену тему на її старому місці.

11.9. Має право знищити тему, якщо вона порушує п. 1.4 та п.1.6 Правил.

11.10. Може знищувати повідомлення, що порушують п.1.5 та п.1.6 Правил.

11.11. Має право здійснювати інші операції з темами і повідомленнями, попередньо повідомивши про зміни автору теми через повідомлення в приват.

11.12. Модератор мусить регулярно відвідувати форуми, а також зобов'язаний відповідати на претензії до його дій у строк не більше 5 (п'яти) календарних днів з дати написання відповідного повідомлення в приват.

11.13. Модератору забороняється редагувати перший пост теми відповідно до п. 1.1 Загальних правил

11.14 Модератору забороняється порушувати Правила як учаснику форуму.

11.15. Модератору забороняється упереджено ставитись до будь-яких повідомлень чи учасників, зокрема заборонено редагувати повідомлення на основі "правильності" чи "правдивості" інформації, яка там подається.

12. Підстави для позбавлення прав модерування:

12.1 Невиконання Модератором своїх обов'язків, зокрема невчасне виконання вимог п.п. 11.6 та 11.12 цих Правил.

12.2 Систематичне порушення Правил та ігнорування попереджень Адміністратора.

12.3. Модератор звільнюється автоматично після третього попередження.

12.4. Рішення учасників форуму про заміну Модератора шляхом відкритого голосування (більшістю голосів).

12.5. Неспроможність Модератора виконувати свої обов'язки, пов'язані із нестачею часу, технічних можливостей чи з інших причин. У цьому разі Модератор самостійно відмовляється від модерування.

12.6. Постійне чи тимчасове закриття форуму

12.7. У разі ухвалення рішення про позбавлення прав модерування, Модератор виконує свої обов'язки, доки не буде обрано нового Модератора крім випадків, коли Модератора звільнено за п.12.2.

13. Інші правила форуму

13.1 Підписи які займають велику частину екрану чи потребують багато трафіку вилучаються без попередження, на місці підпису залишається примітка

13.2 Вставка графічних матеріалів які займають більше місця ніж є в полі повідомлення вилучаються з приміткою.